logo
EN
VN

TB kết quả thi tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học ngày 31.01.021

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi tốt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học, kỳ thi ngày 31/01/2021 như sau:
1. Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: Kết quả thi; Danh sách cấp bằng;
2. Ngành Ngôn ngữ Nhật: Kết quả thi; Danh sách cấp bằng;
3. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Kết quả thi; Danh sách cấp bằng;
Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 22/2 đến 17h00 ngày 05/3/2021. Địa điểm nhận đơn: P118, Nhà A, Trường Đại học Hà Nội.