logo
EN
VN

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Hà Nội về việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Hà Nội về việc thực hiện Thông báo kết luận số 10/TB-BCĐ ngày 18/02/2021 của UBND TP Hà Nội trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

210219 TB-DHHN-Ra-soat-nguoi-ve-vung-dich