logo
EN
VN

Mẫu đề thi tuyển sinh Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy - kì thi ngày 18.02.2017

Trường Đại học Hà Nội công bố bộ đề thi mẫu của kì thi tuyển sinh bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, ngày 18.02.2017:

1. Đề thi và đáp án kĩ năng Đọc (pdf).

2. Đề thi và đáp án kĩ năng Viết (pdf).  

- Website khoa tiếng Anh: http://web.hanu.vn/en/.

- Chi tiết thông báo tuyển sinh xin xem tại đây.

[Nguồn Khoa tiếng Anh]