HANU

http://www.hanu.vn/images/stories/videos/tuyen_sinh_2011.swf

HANU VU

Thanh tra Giao duc

Nâng cao chất lượng đảng viên các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

"Đảng ủy, ban giám hiệu một số trường ĐH, CĐ Hà Nội lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo từng giai đoạn với một số biện pháp cụ thể như: Vừa khuyến khích, vừa bắt buộc giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực sư phạm; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện hiện đại để đổi mới phương pháp dạy và học. Giáo viên được cử đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ miễn giờ giảng, giữ nguyên lương, được hỗ trợ kinh phí. Khuyến khích giáo viên học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Đảng bộ các trường lãnh đạo nhà trường chủ động hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới. Làm tốt việc này là Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn... Hằng năm, các trường lựa chọn những sinh viên có học lực giỏi, ưu tiên những sinh viên - đảng viên được tiếp tục đào tạo sau đại học, trở thành giáo viên trong trường... Bằng cách làm trên đã động viên, khuyến khích đội ngũ đảng viên là giáo viên, chuyên viên, sinh viên tích cực phấn đấu vươn lên về mọi mặt." 

Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có 39 trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) có tổ chức đảng trực thuộc Thành uỷ Hà Nội, với hơn 19.000 cán bộ, giảng viên và hơn 31 vạn sinh viên, học viên. Tổ chức đảng trong toàn khối bao gồm 1 đảng bộ cấp trên cơ sở (Đại học Quốc gia) và 38 đảng bộ và chi bộ cấp cơ sở. Tổng số chi bộ trong toàn khối 843, trong đó chi bộ giảng viên chiếm 55,5%; chi bộ cán bộ, công nhân viên chức 35,5%, chi bộ sinh viên 9%. Đội ngũ đảng viên toàn khối ĐH, CĐ Hà Nội là 8.588, trong đó đảng viên là giảng viên 4.712; cán bộ, viên chức 2.535; sinh viên 1.341.

Đội ngũ đảng viên trí thức trong các trường ĐH, CĐ Hà Nội có vai trò quan trọng trong hoạt động của nhà trường. Những năm gần đây, quần chúng ưu tú trong các trường ĐH, CĐ được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng. Nếu từ năm 1975 đến 1990 có 2.151 người được kết nạp vào Đảng thì năm 2005 kết nạp được 994 đảng viên và năm 2006 là 1.155.

Đảng viên ở các trường ĐH, CĐ có trình độ lý luận, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cao. Theo thống kê khảo sát của 38 đảng bộ, có gần 4.000 đảng viên có trình độ lí luận chính trị cử nhân, cao cấp và trung cấp (chiếm khoảng 45% tổng số đảng viên). Trong tổng số 1.221 giáo sư, phó giáo sư thì 1.006 người là đảng viên (82,4 %); 2.709 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ thì 1.894 người là đảng viên (69,9%); 4.887 thạc sĩ thì 2.135 đảng viên (43,7%); 8.793 cử nhân có 2.691 là đảng viên (30,6%); chỉ có 18,2% đảng viên trong số những người chưa có trình độ đại học.

Nhìn chung, đội ngũ đảng viên khối ĐH, CĐ Hà Nội có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên cộng sản. Hằng năm qua đánh giá, phân tích chất lượng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 22%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 65% và hoàn thành nhiệm vụ 10%, số không hoàn thành nhiệm vụ 3%.

Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, cùng với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đã tác động đến nhận thức, tư tưởng chính trị và phẩm chất của đội ngũ đảng viên. Một bộ phận đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thái độ thờ ơ, chưa tích cực đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, chưa thường xuyên rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong công tác, chưa phát huy tính tích cực, vai trò tiên phong gương mẫu, thậm chí có đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người thầy, đến uy tín của tổ chức đảng trong nhà trường. Nếu năm 2004, khi đánh giá, phân loại chỉ có 16 đảng viên vi phạm tư cách, năm 2005 là 20 thì năm 2006 là 24... Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở các chi bộ chưa thật sâu sắc, cụ thể. Quản lý đảng viên của cấp ủy trong điều kiện mới còn lúng túng, chưa chặt chẽ, toàn diện. Hằng năm, các đảng bộ tiến hành kiểm điểm, phân tích chất lượng đảng viên nhưng mới chỉ đề cập đến những tiêu chí cơ bản, chưa toàn diện. Số đảng viên là sinh viên chiếm tỷ lệ rất thấp. Trong tổng số 200.544 sinh viên hệ chính quy, tập trung chỉ có 1.341 đảng viên, chiếm 0,7%. Tổ chức đảng chưa khơi dậy, phát huy hết khả năng, năng lực của đảng viên trí thức để phục vụ cho sự phát triển của nhà trường, đất nước.

Trước yêu cầu phát triển của các trường ĐH, CĐ Hà Nội trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập, trước những tác động ngày càng tăng của mặt trái cơ chế thị trường và mưu toan của các thế lực thù địch, từ thực tế của các trường ĐH, CĐ Hà Nội, xin nêu một vài biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trí thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về Đảng, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung cơ bản trên phải trở thành yêu cầu trong từng chi, đảng bộ. Mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên khi phấn đấu vào Đảng phải hiểu về Đảng, hiểu về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và nhiệm vụ của người đảng viên.

Để làm được điều đó, cấp uỷ đảng các trường ĐH, CĐ cần đổi mới nội dung giáo dục, hình thức, phương pháp công tác chính trị tư tưởng của các chi bộ, đảng bộ phải gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, tăng cường tính đảng, xây dựng niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Cấp ủy chỉ đạo phòng công tác chính trị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, đối thoại giữa tổ chức đảng, đảng viên lão thành với đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên theo các chủ đề “Tuổi trẻ với Đảng - Đảng với tuổi trẻ”, “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi”... Đảng bộ một số trường có nhiều hình thức nâng cao hiểu biết của đảng viên: Mời báo cáo viên về nói chuyện thời sự (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), thi tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh (Đại học Y khoa Hà Nội)… Các chi bộ, đoàn thanh niên xây dựng chương trình giáo dục cho sinh viên ngay từ năm học đầu tiên bằng cách tổ chức “Tuần chính trị đầu khoá”, tuần “Công dân đầu khóa”… (Đại học Quản lý và kinh doanh Hà Nội), hằng năm, sau tuần “Công dân đầu khoá”, sinh viên được đi tham quan các di tích lịch sử có nhiều ý nghĩa giáo dục (Đền Đô thờ tám đời vua nhà Lý, Nhà tù Hoả Lò, Lăng Bác...).

Qua các hình thức tuyên truyền, các chi, đảng bộ trường ĐH, CĐ ở Hà Nội hướng đến xây dựng đội ngũ đảng viên phải có đủ phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị và tri thức: Mỗi đảng viên - người thầy phải có tấm lòng trong sáng, nhiệt huyết, luôn mong muốn truyền cho các thế hệ học trò kiến thức của nhân loại. Mỗi đảng viên - sinh viên luôn luôn khát khao học tập, chinh phục đỉnh cao tri thức, dám làm, không lùi bước trước khó khăn, nhất là khi tổ chức đảng có yêu cầu.

Thứ hai, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ. Để đội ngũ giáo viên, chuyên viên, sinh viên hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập, đảng ủy nhiều trường đã xây dựng nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo. Đảng ủy và ban giám hiệu quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong toàn khối có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, trung cấp chiếm gần 50%. Các chi bộ chỉ đạo các khoa, phòng xây dựng quy định cụ thể, phù hợp để khuyến khích, động viên, kiểm tra việc phấn đấu nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, ban giám hiệu một số trường ĐH, CĐ Hà Nội lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo từng giai đoạn với một số biện pháp cụ thể như: Vừa khuyến khích, vừa bắt buộc giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực sư phạm; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện hiện đại để đổi mới phương pháp dạy và học. Giáo viên được cử đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ miễn giờ giảng, giữ nguyên lương, được hỗ trợ kinh phí. Khuyến khích giáo viên học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Đảng bộ các trường lãnh đạo nhà trường chủ động hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới. Làm tốt việc này là Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn... Hằng năm, các trường lựa chọn những sinh viên có học lực giỏi, ưu tiên những sinh viên - đảng viên được tiếp tục đào tạo sau đại học, trở thành giáo viên trong trường... Bằng cách làm trên đã động viên, khuyến khích đội ngũ đảng viên là giáo viên, chuyên viên, sinh viên tích cực phấn đấu vươn lên về mọi mặt.

Thứ ba, đánh giá đúng, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình để sàng lọc làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Hằng năm, khi  đánh giá chất lượng đảng viên cần chỉ rõ mặt mạnh để động viên, khuyến khích và mặt yếu để có biện pháp khắc phục. Khi phân tích chất lượng đảng viên cần chi tiết, sát thực để kết quả phân loại chính xác.

Các chi bộ cần thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và hoàn cảnh mỗi người. Hằng tháng sinh hoạt chi bộ, phải làm sao cho đảng viên có điều kiện báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, khó khăn cần giúp đỡ, tự phê bình những việc mình chưa hoàn thành và chân tình góp ý cho đồng chí mình. Tuy nhiên, để phê bình và tự phê bình có nền nếp, chất lượng, mọi người tự giác thực hiện thì đồng chí bí thư chi bộ, ban chi ủy phải gương mẫu thực hiện trước với tinh thần thẳng thắn và xây dựng. Cấp ủy quản lý đảng viên qua việc lấy nhận xét, đánh giá đảng viên ở nơi cư trú… Qua đây những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo được kiểm tra làm rõ, xử lý kịp thời, dứt điểm. Chi bộ phân công đảng viên có uy tín giúp đỡ đồng chí có khuyết điểm. Biện pháp là giáo dục, có thời gian thử thách để đảng viên phấn đấu, sửa chữa lỗi lầm. Đồng thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Thứ tư, tăng cường công tác phát triển đảng viên. Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ và của đảng viên với công tác phát triển này. Đồng thời, gắn trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong trường với công tác phát triển đảng bằng cách làm tốt các khâu:

Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp cụ thể bồi dưỡng cảm tình đảng. Việc này cần thực hiện hằng năm một cách nghiêm túc… coi đây là một trong những tiêu chí xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết, kế hoạch, phải xác định rõ chỉ tiêu, thời hạn, biện pháp, phân công cụ thể đảng viên giúp đỡ cảm tình đảng.

Coi trọng lựa chọn cảm tình đảng. Khi lựa chọn cảm tình đảng tránh khuynh hướng chạy theo số lượng, bỏ qua tiêu chuẩn hoặc khắt khe, cầu toàn… Kinh nghiệm cho thấy, từng chi bộ trong Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Y khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội… tiến hành rà soát số cảm tình đảng cũ và phát hiện, giới thiệu cảm tình đảng mới, tổ chức khảo sát về ý thức phấn đấu, rèn luyện trong học tập và nhận thức về Đảng qua phiếu điều tra xã hội học hằng năm là biện pháp tốt. Việc lựa chọn những sinh viên năm thứ nhất có thành tích học tập xuất sắc ở phổ thông, sinh viên được tuyển thẳng vào đại học, có lý lịch rõ ràng để lập kế hoạch bồi dưỡng phát triển đảng viên mà một số đảng bộ đã làm cũng mang lại nhiều kết quả.

Tổ chức tốt khâu thẩm tra lý lịch. Cần chú trọng từ khâu hướng dẫn cảm tình đảng khai lý lịch cho tốt. Việc cử đảng viên xác minh lý lịch, tìm hiểu và lấy nhận xét của chi bộ nơi cư trú cần tiến hành kịp thời; không để kéo dài và tránh phải làm đi làm lại.

Các giải pháp trên đã và sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các trường ĐH, CĐ Hà Nội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo www.xaydungdang.org.vn

 
Bài đã đăng
          Trang sau>>
DELE
EDO
Thông tin cựu sinh viên

 

Bài đã đăng