HANU

http://www.hanu.vn/images/stories/videos/tuyen_sinh_2011.swf

HANU VU

Thanh tra Giao duc

Thông báo kết quả tuyển dụng nhân sự cho Phòng QLĐT và Phòng CTSV

1. Trong hai ngày 08 và 10/9/2011, Hội đồng phỏng vấn tuyển nhân sự của Trường đã tổ chức phỏng vấn nhân sự cho Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Sinh viên.

 

2. Ngày 20/9/2011, Hội đồng tuyển dụng của Trường đã họp để xem xét Báo cáo kết quả phỏng vấn do Hội đồng phỏng vấn thực hiện.

3. Hội đồng tuyển nhân sự nhất trí thông qua Kết quả phỏng vấn được thực hiện trong ngày 08 và 10/9/2011.

4. Căn cứ kết quả Phỏng vấn (được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp), căn cứ thông báo tuyển dụng (đăng trên trang Web và trên Tác nghiệp), Hội đồng xem xét tuyển cho Phòng đào tạo và Phòng Công tác sinh viên: mỗi đơn vị 02 người.

5. Nhà trường tiến hành thử việc 03 tháng đối với những ứng viên này, nếu ứng viên đồng ý và chấp nhận ký hợp đồng thử việc.

Nhà trường sẽ ký tiếp hợp đồng đối với những người đáp ứng được yêu cầu sau thử việc. Trong trường hợp người thử việc không đáp ứng yêu cầu công việc, Nhà trường sẽ mời ứng viên tiếp theo ký hợp đồng thử việc (kết quả tuyển dụng được bảo lưu đối với những ứng viên có tổng điểm cao).

Xem kết quả phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cho Phòng QLĐT tại đây.

Xem kết quả phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cho Phòng CTSV tại đây.

[Nguồn: Phòng TCCB]

 
Bài đã đăng
          Trang sau>>
DELE
EDO
Thông tin cựu sinh viên

 

Bài đã đăng