HANU

http://www.hanu.vn/images/stories/videos/tuyen_sinh_2011.swf

HANU VU

Thanh tra Giao duc

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 thi ngày 22.10.2013 tại Trường ĐH Vinh

Ngày 07 tháng 11 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 1841/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 (SĐH) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ cho các học viên tham gia kì thi ngày 22.10.2013 tại Trường Đại học Vinh. Chi tiết như sau:

1. Kết quả thi (pdf);
2. Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

[Nguồn Phòng Đào tạo]

 
Bài đã đăng
          Trang sau>>
DELE
EDO
Thông tin cựu sinh viên

 

Bài đã đăng