logo
EN
VN

Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường ĐH Hà Nội năm học 2018-2019

Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường ĐH Hà Nội năm học 2018-2019. Chi tiết xem tại đây

Cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hà Nội năm học 2018-2019

Cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hà Nội năm học 2018-2019. Chi tiết xem tại đây

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của Trường Đại học Hà Nội

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của Trường Đại học Hà Nội. Chi tiết xem tại đây.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày 22/12/2017, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có Quyết định số 122/QĐ-KĐCLGD về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hà Nội, xem tại đây

Xem thêm...

Chuyên mục phụ