logo
EN
VN

Kết quả thi A2, B1, B2 ngày 13.5.2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, trình độ A2, B1, B2, kỳ thi ngày 13 tháng 5 năm 2017 cụ thể như sau:
- Kết quả thi: A2; B1; B2
- Danh sách cấp chứng chỉ: A2; B1, B2
Thời gian phúc khảo: Từ 18/5/2017 đến hết 02/6/2017
[Nguồn: Phòng QLĐT]