logo
EN
VN

Thông báo lịch thi, địa điểm thi Hanu Test ngày 06/9/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi năng lực ngoại ngữ Hanu Test ngày 06/9/2017 cụ thể như sau:
1. Thời gian:
Sáng: 7 giờ 15 thí sinh có mặt làm thủ tục vào phòng thi
Chiều: 13 giờ 15 thí sinh có mặt thi kỹ năng Nói

2. Địa điểm:
Nhà D1, trường Đại học Hà Nội
Chú ý: 
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.
- Danh sách phòng thi, số báo danh sẽ được công bố tại địa điểm thi