logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN tiếng Anh ngày 17/9/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức 3 bậc), thi ngày 17/9/2017 cụ thể như sau:

1. Kết quả thi: A2 | B1 | B2 | B1-C1
2. Danh sách cấp chứng chỉ: A2 | B1 | B2 | B1-C1

Thời gian nhận phúc khảo: Từ 02/10/2017 đến 16/10/2017, tại phòng 118 nhà A, Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng QLĐT]