logo
EN
VN

TB lịch thi, địa điểm thi NLNN tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH) và B1-C1 (DT 3 bậc), ngày 15/10/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi năng lực ngoại ngữ các trình độ A2, B1, B2 và B1-C1, ngày 15/10/2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: 15 tháng 10 năm 2017
Buổi sáng: 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi
Lịch thi kỹ năng Nói sẽ được thông báo tại Hội đồng thi.

2. Địa điểm thi: Nhà E, trường Đại học Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ B1 (DT Sau đại học): Phòng 201, 202, 203, 204, 207, 208 (6 phòng) nhà E.
Trình độ B2 (DT Sau đại học): Phòng 401, 402, 403, 404, 405 (5 phòng) nhà E.
Trình độ B1-C1 (DT 3 bậc): Phòng 301, 302, 303, 304, 306 (5 phòng) nhà E.
Trình độ A2: Phòng 305 nhà E. (Những thí sinh đăng ký thi A2 kỳ thi ngày 30 tháng 9 được chuyển thi cùng thí sinh kỳ thi ngày 15 tháng 10 năm 2017).

3. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi:
- Trình độ B1
- Trình độ B2
- Trình độ B1-C1
- Trình độ A2
Chú ý:
- Danh sách phòng thi cụ thể sẽ được công bố trước giờ thi.
- Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký (Họ và tên, ngày sinh, giới tính), nếu có sai sót báo cho cán bộ coi thi để sửa chữa.
- Các thí sinh phải nộp lại ảnh/bản sao chứng minh thư (theo như danh sách bên trên), cần nộp lại cho thư ký hội đồng thi trước khi buổi thi nói bắt đầu.
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân khi làm thủ tục vào phòng thi.