logo
EN
VN

Thông báo lịch thi NLNN ngày 24.12.2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi Năng lực ngoại ngữ 24.12.2017 cụ thể như sau:
1. Lịch thi: Ngày 24/12/2017
Sáng: 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi
Địa điểm thi: Nhà E, trường Đại học Hà Nội

2. Danh sách thi:
Trình độ A2
Trình độ B1
Trình độ B2
Trình độ B1-B2-C1

Lưu ý:
- Danh sách phòng thi cụ thể sẽ được thông báo tại địa điểm thi.
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư khi làm thủ tục vào phòng thi.
- Trường hợp có thông tin chưa chính xác, thí sinh cần báo cho cán bộ coi thi, thư ký hội đồng thi để chỉnh sửa.