logo
EN
VN

TB lịch thi, địa điểm thi TS hệ Vừa làm vừa học

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi tuyển thi hệ Vừa làm vừa học các ngành tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc; cụ thể như sau:
1. Lịch thi

2. Danh sách thi

3. Danh sách xét tuyển
[Nguồn: Phòng QLĐT]