logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 14.01.2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 14.01.2018. Chi tiết cụ thể xem tại đây.
Thời gian nhận phúc khảo: Từ ngày 17.1.2018 đến 24.1.2018 tại Phòng 118, nhà A, Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]