logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh: Kỳ thi ngày 06/05/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Kể từ ngày 15/05/2018 Trường Đại học Hà Nội thay đổi phương thức báo kết quả thi năng lực ngoại ngữ. Theo đó, từng thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.
Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi: http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 25/5/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi từ Thứ 2, ngày 21/5/2018.

Nhà trường sẽ sử dụng hệ thống này để thông báo kết quả thi của các hội đồng đã tổ chức trước đây.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng thi