logo
EN
VN

Thông báo về việc thu học phí tiền đề đối với sinh viên Chính quy ngành tiếng khóa 2018-2022

Căn cứ quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/6/2017, quy định về mức thu học phí hệ Chính quy Đại học, áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017 và học tiền đề đối với sinh viên Chính quy năm thứ nhất các ngành tiếng;

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của các khoa ngành tiếng năm học 2018-2019;

Phòng TC-KT thông báo lịch thu, thời gian thu và mức thu học phí tiền đề đối với sinh viên ngành tiếng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu:

Sinh viên năm thứ nhất hệ Chính quy, các khoa ngành tiếng thi tuyển sinh đầu vào bằng ngoại ngữ khác với ngoại ngữ ở khoa trúng tuyển.

2. Mức thu, thời gian thu:

- Mức thu: 2.400.000 đ/SV (Tương đương với 5 tín chỉ thực hành).

- Thời gian thu: Từ ngày 08/10/2018 - 19/10/2018.

Sinh viên thuộc diện phải nộp học phí tiền đề sẽ nộp trực tiếp tại phòng TC-KT (P106 nhà A).