logo
EN
VN

Về việc trả lại tiền Bảo hiểm y tế cho sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2019 Các khóa 2015, 2016, 2017

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Thông báo số 435/TB-BHXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân về mức đóng BHYT HSSV năm học 2018 – 2019;
Căn cứ việc nộp tiền BHYT của sinh viên chính quy năm học 2018-2019

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo về việc hoàn trả lại tiền BHYT năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
1. Đối tượng
Sinh viên chính quy các khóa 2015, 2016, 2017 đã có thẻ BHYT năm 2019
2. Thời gian hoàn trả lại tiền
Từ ngày 20/11/2018 – 27/11/2018.
3. Địa điểm hoàn trả
Phòng Y tế trường (tầng 1 nhà D4)
4. Phương thức thực hiện
Sinh viên Photo thẻ BHYT (không cần công chứng) nộp lại  phòng Y tế trường (tầng 1 nhà D4) để nhận lại tiền.
Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ tổng hợp danh sách và chuyển kinh phí cho cơ quan bảo hiểm. Phòng TC-KT sẽ không chịu trách nhiệm về việc hoàn trả lại tiền BHYT cho các sinh viên chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định nêu trên.

Chi tiết xem tại đây.