logo
EN
VN

Lịch thi năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 ngày 27.08.2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam) kỳ thi ngày 27.08.2017 cụ thể như sau:
1. Nội Quy
2. Lịch Thi

Chú ý:
- Do số lượng thí sinh đăng ký không đủ nên lịch thi năng lực tiếng Anh trình độ B1-C1 (Dạng thức ba cấp độ) sẽ được tổ chức vào đợt sau.

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo