logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 23/12/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test kỳ thi ngày 23/12/2017 dành cho sinh viên chính quy cụ thể như sau:
Kết quả thi xem chi tiết tại đây


Ghi chú: Thời gian nhận phúc khảo bài thi từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 09/01/2018  tại Phòng 118 Nhà A.