logo
EN
VN

Kết quả thi NL tiếng Anh, kỳ thi ngày 24 tháng 12 năm 2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và tiếng Anh trình độ B1-C1 (dạng thức 3 bậc), thi ngày 24/12/2017 cụ thể như sau:
Kết quả thi tiếng Anh trình độ A2 (Dạng thức SĐH): Xem tại đây
Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 (Dạng thức SĐH): Xem tại đây
Kết quả thi tiếng Anh trình độ B2 (Dạng thức SĐH): Xem tại đây
Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1-B2-C1 (Dạng thức 3 bậc): Xem tại đây

Thời gian nhận phúc khảo: Từ 10/01/2018 đến 17/01/2018, tại phòng 118 nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
Chứng chỉ sẽ được cấp sau 2 tuần kể từ ngày công bố kết quả. 
Bộ phận văn bằng chứng chỉ: Phòng 113 nhà A, Đại học Hà Nội,
Điện thoại: 024 38544338 máy lẻ 1130 (Cô Phương)
[Nguồn: Phòng QLĐT]