logo
EN
VN

TB lịch thi, địa điểm thi NLNN tiếng Anh trình độ B1, B2 (DT SĐH); B1-C1 (DT 3 bậc) ngày 14/01/2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi năng lực tiếng Anh các trình độ B1, B2 và B1-C1 ngày 14/01/2018 cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 14 tháng 01 năm 2018
Buổi sáng: 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi
Lịch thi kỹ năng Nói sẽ được thông báo tại Hội đồng thi.

2. Địa điểm thi: Nhà E, trường Đại học Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ B1 - tiếng Anh (DT Sau đại học): Phòng 103, 104, 105, 106 (4 phòng) nhà E.
Trình độ B2 - tiếng Anh (DT Sau đại học): Phòng 402, 403, 404, 405 (4 phòng) nhà E.
Trình độ B1-C1 - tiếng Anh (DT 3 bậc): Phòng 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306 (10 phòng) nhà E.
Trình độ A2: Hoãn thi sang đợt thi sau.. 

3. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi: 
- Trình độ B1 - tiếng Anh xem tại đây.pdf
- Trình độ B2 - tiếng Anh xem tại đây.pdf
- Trình độ B1-C1 - tiếng Anh xem tại đây.pdf
- Trình độ A2 (Hoãn thi do không đủ số lượng đăng ký. Những thí sinh đã đăng ký được tự động chuyển sang kỳ thi sau )
Chú ý:
- Danh sách phòng thi cụ thể sẽ được công bố trước giờ thi.
- Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký (Họ và tên, ngày sinh, giới tính), nếu có sai sót báo cho cán bộ coi thi để sửa chữa.
- Các thí sinh phải nộp lại ảnh/bản sao chứng minh thư (Ban Thư ký đã ghi trong cột ghi chú của danh sách), cần nộp lại cho thư ký hội đồng thi trước khi buổi thi nói bắt đầu.
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân khi làm thủ tục vào phòng thi.