logo
EN
VN

V/v thu học phí kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy các khoác 2014, 2015, 2016 và 2017

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với hệ đào tạo Đại học chính quy các khóa 2014, 2015, 2016 và 2017, chi tiết tại đây.