logo
EN
VN

Kết quả thi HANU TEST ngày 13 tháng 5 năm 2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 13.5.2018. Chi tiết cụ thể xem tại đây.
Thời gian nhận phúc khảo: Từ ngày 21.5.2018 đến 28.5.2018 tại Phòng 101, nhà A1, Đại học Hà Nội.