logo
EN
VN

TB thi tốt nghiệp Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa 2017 – 2020 (Đợt 1)

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo Bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017 – 2020 (Đợt 1) đã hoàn thành chương trình học tập, như sau:
I.  
LỊCH THI: Thứ 7, ngày 18 tháng 7 năm 2020

1. Buổi sáng:    7h30: Thi môn Dịch Nói tại Nhà A1
                          8h30: Thi môn Dịch Viết tại Nhà A1

2. Buổi chiều:   13h15: Thi môn Lý thuyết tiếng tại Nhà E.
II. ĐĂNG KÝ THI, LỆ PHÍ THI:
1.    Sinh viên thuộc diện thi lần đầu:
-       Lệ phí thi: 800.000 đồng (đã thu cùng học phí HK6)
2.    Sinh viên thuộc diện thi lại:
-       Đăng ký tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 115, Nhà A) từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2020.
-       Nộp lệ phí thi lại: 500.000 đồng/ 01 môn tại Phòng Tài chính Kế toán (Phòng 106, Nhà A).
Lưu ý: Danh sách phòng thi, số báo danh sẽ được cập nhật trên Trang thông tin điện tử hanu.vn của Trường Đại học Hà Nội (mục Thông báo), lúc 17h00 ngày 17 tháng 7 năm 2020.