logo
EN
VN

Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi Hanutest chuẩn đầu ra ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi NLNN chuẩn đầu ra ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 như sau:
1- Kết quả phúc khảo tiếng Bồ Đào Nha xem tại đây
2- Kết quả phúc khảo tiếng Italia xem tại đây
3- Kết quả phúc khảo tiếng Nga xem tại đây
4- Kết quả phúc khảo tiếng Anh trình độ B2 xem tại đây
5- Kết quả phúc khảo tiếng Anh trình độ C1 xem tại đây