logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Trường “Phương pháp dạy dịch nói”

Trong khuôn khổ chương trình Thạc sĩ Dịch liên kết với các trường đại học của Bỉ, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Trường “Phương pháp dạy dịch nói”, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy dịch nói (cho cả dịch nối tiếp và dịch song song).

Thời gian: Từ 8g30 đến 11g00 thứ Năm ngày 07/12/2017.

Địa điểm: Phòng hội thảo 407, tầng 4, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.

Báo cáo viên: GS José de Groef từ LSTI-UCL, Khoa phiên dịch, Trường Đại học Louvain (trước đây là Viện Biên Phiên dịch cao cấp Marie Haps, Bruxelles)

Ngôn ngữ trình bày: tiếng Pháp (có dịch song song kết hợp dịch nối tiếp)

Chi tiết xin xem Thông báo số 2780/TB-ĐHHN ngày 28/11/2017 tại đây.