logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Trường “Phương pháp giảng dạy dịch viết”

Trong khuôn khổ chương trình Thạc sĩ Dịch liên kết với các trường đại học của Bỉ, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Trường “Phương pháp giảng dạy dịch viết” nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy dịch viết.

Thời gian: Từ 14g00 đến 17g00 thứ Năm ngày 21/12/2017.

Địa điểm: Phòng hội thảo 407, tầng 4, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.

Báo cáo viên: TS Michel GRAUX, Khoa Biên dịch, Trường Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ

Ngôn ngữ trình bày: tiếng Pháp (có dịch song song kết hợp dịch nối tiếp)

Chi tiết xin xem Thông báo số 2928/TB-ĐHHN ngày 15/12/2017 tại đây.