logo
EN
VN

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2017 -2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm học, ngày 23 tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018. Về dự Hội nghị có đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội; đ/c Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đ/c Vũ Thị Thúy Hà, Phó Trưởng ban Chính sách và Pháp luật, Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và đại biểu đại diện cho các đơn vị trong toàn Trường.

Năm học 2017-2018 là năm có nhiều ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển Nhà trường: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015-2020; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cam kết đổi mới theo Quyết định 377/QĐ-TTg về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Nhà trường giai đoạn 2015-2017 và  những năm tiếp theo; tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (KhóaXII) của Đảng và Đảng ủy cấp trên.

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận báo cáo tổng kết những thành tựu Nhà trường đạt được trong năm học 2016 - 2017 và báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2017 - 2018. Hiệu trưởng đã trả lời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các cá nhân và tập thể trong toàn trường về mọi lĩnh vực công tác.

Hội nghị đã được nghe đ/c Phạm Thị Thái, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán báo cáo về tình hình tài chính năm 2016 – 2017; báo cáo của đ/c Nguyễn Ngọc Lân, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân về nội dung tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2016 – 2017.

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đã có đạt nhiều thành tích trong công tác và hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017.

Hội nghị đã có Nghị quyết trong đó nhấn mạnh những công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm học 2017 - 2018 như: Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất - tài chính, công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và công tác cải cách hành chính. Trên cở sở của Nghị quyết đã được thông qua, Nhà trường sẽ căn cứ vào việc thực hiện chương trình, kế hoạch để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân.

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu, sự phối hợp hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đoàn kết, đồng tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi một tập thể và cá nhân cùng góp phần tích cực giữ vững thương hiệu và uy tín gần 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, xây dựng Trường Đại học Hà Nội trở thành “trường đại học ứng dụng có uy tín trong nước và khu vực; chuyên sâu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ngôn ngữ-văn hóa, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, tài chính-ngân hàng, quản trị du lịch, nghiên cứu quốc tế, công nghệ thông tin và truyền thông dựa trên thế mạnh truyền thống về ngoại ngữ”.

171123 Hoi nghi 01

Đoàn Chủ tịch Hội nghị.

171123 Hoi nghi 02

Toàn cảnh Hội nghị.

171123 Hoi nghi 03


Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận báo cáo tổng kết những thành tựu Nhà trường đạt được
trong năm học 2016 - 2017 và báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2017 - 2018.

171123 Hoi nghi 04

171123 Hoi nghi 04a

Đ/c Nghiêm Xuân Mạc Trưởng Phòng HCTH dẫn lời tổ chức Hội nghị.

171123 Hoi nghi 05

Đ/c Phạm Thị Thái, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán báo cáo về tình hình tài chính năm 2016 – 2017.

171123 Hoi nghi 06

Đ/c Nguyễn Ngọc Lân, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân
báo cáo về nội dung tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2016 – 2017.

171123 Hoi nghi 08

Công đoàn Trường ĐH Hà Nội vinh dự được nhận "Cờ thi đua"
của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2016 - 2017.

171123 Hoi nghi 09

Các tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bằng khen
của Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì đạt nhiều thành tích trong công tác năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017.

171123 Hoi nghi 10

171123 Hoi nghi 11

 171123 Hoi nghi 12

Đ/c Vương Thu Hẳng, Trưởng Ban Thư ký đọc Nghị quyết của Hội nghị.

 171123 Hoi nghi 14

Các đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
đại diện cho toàn thể cán bộ giảng viên Nhà trường tham dự Hội nghị!

171123 Hoi_nghi_07