logo
EN
VN

Khai giảng Khóa bồi dưỡng về năng lực biên soạn câu hỏi thi, chấm Nói và Viết các bài thi năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức khai giảng Khóa bồi dưỡng về năng lực biên soạn câu hỏi thi, chấm Nói và Viết các bài thi năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 mà Trường Đại học Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ triển khai.

Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào nhấn mạnh tầm quan trọng của Khóa bồi dưỡng đối với việc triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Vì lý do đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn những người có trách nhiệm cao trong công tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với các đồng nghiệp khác. Theo đó, Khóa bồi dưỡng này được tổ chức cho các thầy cô giáo gồm 40 giảng viên tiếng Anh cốt cán của gần 30 trường đại học trên cả nước.

Mục tiêu của Khóa bồi dưỡng là nhằm cung cấp những kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm để phát triển cho học viên có năng lực chuyên môn cao hơn nữa về biên soạn câu hỏi thi và giám khảo Nói và Viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Bên cạnh đó còn phục vụ thiết thực cho các hoạt động đổi mới dạy học ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên tiếng Anh cốt cán, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức triển khai thành công các mục tiêu Đề án NNQG 2020 trong hệ thống giáo dục quốc dân.

171204 khai giang 2020 01

171204 khai giang 2020 03

171204 khai giang 2020 02

171204 khai giang 2020 04

171204 khai giang 2020 05

171204 khai giang 2020 06

171204 khai giang 2020 07