logo
EN
VN

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ngành CNTT, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc

HANU - Ngày 10/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQG Hà Nội) phối hợp với Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức bế mạc đợt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các ngành CNTT, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc.

Sau 5 ngày làm việc tại Trường Đại học Hà Nội, từ ngày 6 - 10/9/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí thuộc 3 chương trình đào tạo gồm ngành Công nghệ Thông tin, ngành ngôn ngữ Nhật và ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối phụ trách 3 chương trình đào tạo của 3 khoa, tổ chức thảo luận, phỏng vấn các nhóm đối tượng khác nhau cũng như thu thập ý kiến phản hổi và khảo sát cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường.

Tại buổi bế mạc, các chuyên gia của Đoàn đánh giá ngoài đã tổng kết, chỉ ra những điểm mạnh, những điểm vượt trội cũng như những hạn chế cần đẩy mạnh theo 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí đối với chương trình đào tạo các ngành CNTT, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc. Trong 11 tiêu chuẩn được chia thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất là về tư tưởng và nguồn lực, thể hiện ý tưởng của Nhà trường trong việc phát triển đồng thời cung cấp nguồn nhân lực để tiến hành công tác đào tạo; Nhóm thứ hai thuộc về quá trình dạy học và đảm bảo chất lượng của Nhà trường; Nhóm thứ 3 là về đầu ra, sản phẩm đào tạo.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình đào tạo, bên cạnh những điểm mạnh được nêu lên các chuyên gia của Đoàn đánh giá ngoài cũng đã chỉ ra những điểm cần cải tiến như: Nhà trường nên xem xét bổ sung một số học phần có tính liên ngành cho người học với các nội dung như: khởi nghiệp, sáng tạo, truyền thông đa phương tiện, giao tiếp liên văn hóa và giải quyết xung đột…, các học phần tự chọn, thể hiện tính linh hoạt của chương trình dạy học; Tăng cường lồng ghép các nội dung phát triển các kỹ năng mềm như tin học văn phòng, đàm phán, giao tiếp, hợp tác…; Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế gắn với nội dung chuyên môn cho người học…

Phát biểu tại buổi bế mạc, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đánh giá rất cao vai trò của công tác đánh giá ngoài các chương trình đào tạo. Đây là một bài học kinh nghiệm rất lớn, rất quý báu không chỉ của 3 khoa mà còn đối với cả Nhà trường. Trong quá trình phục vụ, đáp ứng các yêu cầu của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, từng cá nhân của từng đơn vị đào tạo đã tự chuyển mình, tự điều hướng, dần hình thành nên văn hóa chất lượng tại đơn vị. Hiệu trưởng mong muốn, từ đây văn hóa chất lượng sẽ từng bước được hình thành và khẳng định tại tất cả các đơn vị đào tạo của Nhà trường. Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đoàn chuyên gia đánh gia ngoài và cho biết, Nhà trường tin tưởng tuyệt đối vào tính công minh và phương pháp làm việc chuyên nghiệp của các chuyên gia, giúp Nhà trường hiểu thêm về chính mình và biết mình đang ở đâu. Kết quả của đợt khảo sát này dù thấp hay cao, thì đây là dịp rất ý nghĩa và có giá trị với Nhà trường để Nhà trường phát huy các thế mạnh, khắc phục những điểm còn tồn tại và tìm ra những giải pháp thực tiễn nhất để tiếp tục khẳng định giá trị của mình với xã hội.

Phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, TS. Đinh Thị Thanh Nga - Trưởng khoa tiếng Trung đại diện 3 chương trình đào tạo cho biết: Sau 5 ngày làm việc, cán bộ giảng viên và sinh viên của 3 khoa rất vui mừng khi đón nhận những nhận xét khách quan, minh bạch, chất lượng và chuyên nghiệp của các chuyên gia trong Đoàn đối với 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí trong mỗi báo cáo của 3 chương trình đào tạo. Công tác kiểm định, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trong thời gian qua thực sự rất bổ ích và giúp cho tập thể cán bộ, giảng viên của 3 ngành đào tạo ý thức được vai trò quan trọng của kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cũng như hiểu rõ cách thức tiến hành và quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo. Những kết luận và kiến nghị được trình bày trong bản báo cáo của Đoàn chuyên gia là những nội dung quan trọng giúp 3 khoa cải thiện chất lượng, tiến đến hoàn thiện công tác quản trị chất lượng, phục vụ cho công tác quản trị đại học của Nhà trường.

TS. Tạ Thị Thu Hiền đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo tóm tắt toàn bộ các hoạt động của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng như ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tất cả các thầy cô giáo và các em sinh viên Trường ĐH Hà Nội trong quá trình đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo của Nhà trường. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã luôn nhận được tinh thần hết sức cầu thị của lãnh đạo, cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường trong quá trình phối hợp triển khai khảo sát. TS. Tạ Thị Thu Hiền gửi lời cảm ơn tới Nhà trường đã tin tưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và cho biết, với bản báo cáo của các chuyên gia đã trình bày, Đoàn đánh giá ngoài mong muốn Nhà trường hãy đón nhận để khắc phục những điểm còn hạn chế và tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình.

Trong thời gian khảo sát, các chuyên gia đã tham gia các hoạt động tại các đơn vị trong Trường từ việc phỏng vấn các đối tượng có liên quan bao gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, các đơn vị sử dụng lao động…. đến việc kiểm tra tham quan cơ sở vật chất của Trường như thư viện, phòng học, hội trường, phòng máy, căng tin …

Đợt đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo lần này của Trường Đại học Hà Nội có sự tham gia trực tiếp của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp sử dụng lao động. Kết quả đánh giá ngoài ba chương trình đào tạo các ngành CNTT, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được ban hành tại Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức sẽ được công bố sau khi các bước tiếp theo được hoàn tất.

190910 be mac khao sat 3ctdt_01

190910 be mac khao sat 3ctdt_02

Các chuyên gia của Đoàn đánh giá ngoài đã tổng kết, đề cập đến những điểm mạnh, tiềm năng và những mặt cần khắc phục theo 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí đối với chương trình đào tạo các ngành CNTT, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc. Ảnh: GS.TSKH Đặng Ứng Vận - Phó Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

190910 be mac khao sat 3ctdt_03

PGS-TS. Bùi Duy Cam - Thành viên Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài

190910 be mac khao sat 3ctdt_04

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

190910 be mac khao sat 3ctdt_05

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào: Kết quả của đợt khảo sát này dù thấp hay cao, thì đây là dịp rất ý nghĩa và có giá trị với Nhà trường để Nhà trường phát huy các thế mạnh, khắc phục những điểm còn tồn tại và tìm ra những giải pháp thực tiễn nhất để tiếp tục khẳng định giá trị của mình với xã hội

190910 be mac khao sat 3ctdt_06

TS. Đinh Thị Thanh Nga Trưởng khoa tiếng Trung: Những kết luận và kiến nghị được trình bày trong bản báo cáo của Đoàn chuyên gia là những nội dung quan trọng giúp 3 khoa cải thiện chất lượng, tiến đến hoàn thiện công tác quản trị chất lượng, phục vụ cho công tác quản trị đại học của Nhà trường

190910 be mac khao sat 3ctdt_07

TS. Tạ Thị Thu Hiền đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo tóm tắt toàn bộ các hoạt động của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng như ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tất cả các thầy cô giáo và các em sinh viên Trường ĐH Hà Nội trong quá trình đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo của Nhà trường

190910 be mac khao sat 3ctdt_08

190910 be mac khao sat 3ctdt_09

190910 be mac khao sat 3ctdt_12

Trong thời gian khảo sát, các chuyên gia đã tham gia các hoạt động tại các đơn vị trong Trường từ việc phỏng vấn các đối tượng có liên quan bao gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, các nhà tuyển dụng….

190910 be mac khao sat 3ctdt_11