logo
EN
VN

Sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV

HANU - Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm nCoV. Các thầy cô và các em sinh viên lưu ý việc này để sử dụng cho đúng cách.

200210 deo khau trang_01

200210 deo khau trang_02

200210 deo khau trang_03

200210 deo khau trang_04

200210 deo khau trang_05