logo
EN
VN

“Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo và hội nhập quốc tế” – Buổi nói chuyện chuyên đề mang ý nghĩa sâu sắc đối với sinh viên Trường Đại học Hà Nội

HANU - Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại rất nhiều di sản quý báu cho dân tộc Việt Nam, trong đó có tư tưởng về lãnh đạo và hội nhập quốc tế. Đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc định hướng cho thế hệ trẻ trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế đang phát triển mạnh ngày nay. Trường Đại học Hà Nội với đặc trưng đào tạo ngoại ngữ và chuyên ngành bằng ngoại ngữ nên yếu tố nước ngoài thể hiện rất rõ. Vì vậy trong những năm qua, Nhà trường luôn chú trọng đến nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng cho các thế hệ sinh viên nhằm định hướng cho sinh viên có nhận thức, hành động đúng đắn trong quá trình học tập và công tác giao lưu, hội nhập quốc tế sau này.

Ngày 25/6/202, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo và hội nhập quốc tế” với sự tham gia của diễn giả, nhà sử học Dương Trung Quốc. Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề có Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương, các thầy, cô đại diện cho các phòng, ban, đơn vị và đông đảo sinh viên của Trường Đại học Hà Nội.

200625 Nha su hoc DTQ_01

Thay mặt cho Trường Đại học Hà Nội cũng như tất cả các thầy, cô giáo và các em sinh viên đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương bày tỏ cô cảm thấy rất vinh dự được đón và giao lưu với diễn giả, nhà sử học Dương Trung Quốc. Đây là một cơ hội giúp sinh viên Trường Đại học Hà Nội được tiếp cận với nhiều kiến thức bổ ích, hỗ trợ cho công việc liên quan tới ngoại giao, giao lưu quốc tế sau này. Vì vậy cô mong các bạn sinh viên hãy chăm chú lắng nghe và tích cực giao lưu với diễn giả. Cô cũng hy vọng rằng qua buổi nói chuyện hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, hiểu được các nguyên tắc làm việc với tư cách của một công dân Việt Nam để giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc mà vẫn hội nhập tốt với thế giới, theo đúng tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã thực hiện.

200625 Nha su hoc DTQ_03

Trong phần mở đầu buổi nói chuyện, diễn giả Dương Trung Quốc khẳng định chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo và hội nhập quốc tế” là một chủ đề rộng lớn. Buổi nói chuyện ngày hôm nay của ông chỉ là cách tiếp cận ở góc độ nhỏ hơn của một người làm sử chuyện nghiệp. Qua đó nhằm chia sẻ, trao đổi với thế hệ trẻ hiện nay những giá trị bền vững, cách tư duy như một công cụ vũ khí giúp chúng ta hội nhập và phát triển theo xu thế chung toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc.

Bằng những câu chuyện gần gũi, sinh động, hấp dẫn, diễn giả Dương Trung Quốc đã lược lại lịch sử phát triển của tư tưởng lãnh đạo về hội nhập quốc tế của dân tộc Việt Nam từ buổi sơ khai dựng nước tới thời hiện đại sau này. Trong đó tư tưởng lãnh đạo hội nhập quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa từ những giá trị cốt lõi, tốt đẹp của cha ông để lại và bồi đắp thêm trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, gặp gỡ với Chủ nghĩa Cộng sản sau này. Chính vì lẽ đó, tư tưởng đó trở thành kim chỉ nam đúng đắn, mang ý nghĩa định hướng cho những chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao và phát triển đất nước sau này.

200625 Nha su hoc DTQ_02

Kết thúc buổi nói chuyện chuyên đề là phần giao lưu, đặt câu hỏi diễn ra rất sôi nổi, phong phú. Diễn giả Dương Trung Quốc đã trả lời thấu đáo mọi câu hỏi mà sinh viên và các thầy, cô giáo của Trường Đại học Hà Nội đặt ra.

200625 Nha su hoc DTQ_04

200625 Nha su hoc DTQ_05

200625 Nha su hoc DTQ_06