logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Nhật, Khoa tiếng Trung, Khoa tiếng Hàn, Khoa tiếng Italia, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Giáo dục Chính trị, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự,cụ thể như sau:

Xem thêm...

Về việc tuyển dụng nhân sự (tháng 6 - 2020)

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho Khoa Giáo dục chính trị, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự,cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 02 giảng viên.

Xem thêm...

Tuyển dụng nhân sự (đợt tháng 7 - 2019)

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị thuộc Trường, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự,cụ thể như sau:

Xem thêm...

Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-ĐHHN ngày 25/02/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứKế hoạch số 2048/KH-ĐHHN ngày 29/8/2018 về việc xét tuyển đặc cách viên chức của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHHN ngày 29/01/2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (Đợt 1) của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức ngày 22/02/2019;

Xem thêm...

Về việc tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Khoa Quốc tế học, Bộ môn Ngữ văn Việt Nam, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Quản trị, Trường Đại học Hà Nội thông báo:

Xem thêm...